Pierwotne uzwojenie transformatora zawiera 1 000 zwojów, a wtórnie 10 000 zwojów. Do uzwojenia pierwotnego dołączono prąd o natężeniu 100 A. Jakie napięcie i natężenie prądu panuje w uzwojeniu wtórnym, jeżeli na uzwojeniu pierwotnym napięcie wynosi 5 000 V?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T10:59:21+01:00
Dane;
np=1 000 zw
nw=10 000 zw
Ip=100 A
Up= 5 000 V

Szukane;
Uw=?
Iw=?

Wzór i rozwiązanie;

Uw/Wp=nw/np
Uw=Up*nw/np
Uw=5000*10000/1000
Uw=50000V

Ip/Iw=nw/np
Iw=Ip*np/nw
Iw=100*1000/10000
Iw= 10A

odp. Napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi 50000 V, a natężenie 10 A.