1)Napisz rownanie prostej
a)prostopadlej
b)rownoleglej do prostopadlej
y=3x+1
przechodzacej przez punkt A(-1,6)

2)Znajdz sume,roznice i iloczyn zbiorow
A=<2,8 B=(1,10 )>

3)Rozwiaz graficznie i algebraicznie uklad rownan
/ 3x+4y=7
\ 2x-5y=-3


1

Odpowiedzi

2009-09-13T22:59:12+02:00
1)Napisz rownanie prostej
a)prostopadlej do prostej y=3x+1 przechodzacej przez punkt A(-1,6)
to proste postaci y=-⅓x+b
teraz podstawiamy za x -1 i za y 6 bo taki był punkt
6=-⅓×(-1)+b
6=⅓ + b
b=6 - ⅓
b=5⅔
Prosta prostopadła ma więc wzór: y=-⅓x+5⅔
b)rownoleglej do prostej y=3x+1 przechodzacej przez punkt A(-1,6)
to proste postaci y=3x+b
i znowu podstawiamy
6=3×(-1)+b
6=-3+b
b=6+3
b=9
Prosta równoległa y=3x+9

2)Znajdz sume,roznice i iloczyn zbiorow
A=<2,8 B=(1,10 )> Tu jest zły zapis???
AuB=(1,10 )
AiloczynB=<2,8>
A\B=zbiór pusty

3)Rozwiaz graficznie i algebraicznie uklad rownan
/ 3x+4y=7 / (-2)
\ 2x-5y=-3 /3
-6x-8y=-14
6x-15y=-9
-23y=-23
y=1
2x-5=-3
2x=-3+5
2x=2
x=1
Graficznie nie mogę bo moje bmp nie wchodzą.
ale rysujesz proste o równaniu: y=-3/4x+7/4 np. punkty (1,1), (-1, 2½)
y=2/5x+3/5 (1,1) (6,3)
Proste przetną się wpunkcie (1,1)