Jesteś na kursie językowym w Australii. Nauczyciel poprosił Cię o przeprowadzenie ankiety dotyczącej uczestników kursu. W kwestionariuszu:
- zapytaj o narodowość uczestnika
- zapytaj o przyczynę kursu językowego w Australii
- poproś o wybó, spośród zasugerowanych odpowiedzi, ulubionej formy spędzania wolnego czasu
- napisz dlaczego zbierasz informacje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:55:39+01:00
Jakiej jesteś narodowości??
dlaczego przyjechałaś na ten kurs? tu do australii?
czy możesz z posród zasugerowanych odpowiedzi zaznaczyć jedną jak najchętniej spędzasz czas wolny?
zbieram informację ponieważ robię ankietę na temat przebiegu kursu językowego:)

What nationality are you?
why you came on this course? here in Australia?
if you can in the midst of the suggested answers and select one you spend most free time?
collect the information because I am doing a survey on the state language course:)
2 3 2