1) Ciało poruszające się z prędkością 6m/s zatrzymało się po czasie 3s. Wyznacz drogę przebytą przez ciało .
2) Ruch dwóch ciał zapisano równaniami x1(t)=10+4t , x2(t)=22-2t. Gdzie i kiedy ciała się spotkały ?
3)Ruch ciała opisano równaniami: x(t)=10+2t-0,5t(kwadrat) (jednostki układu SI). Dokonaj interpretacji fizycznej równania .
Napisz równanie V(t) . Kiedy i gdzie ciało się zatrzyma?
4) Kiedy ciało jest w ruchu? Ruch jednostajnie prostoliniowy. Równanie ruchu.
5) Jeden samochód jechał w czasie 2h ze średnią prędkością 65km/h , a drugi samochód przejechał tę samą drogę
w czasie 2h 36 min. Z jaka średnią prędkością jechał drugi samochód?

2

Odpowiedzi

2009-12-20T10:57:29+01:00
1. s =v * t
v=6 m/s
t = 3 s
6*3 =18
4 5 4
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T11:12:35+01:00
1)
Vp=6m/s
Vo=0
[delta]V=6m/s
t=3s

S=?
S=Vp*t-(a*t^2)/2
a=[delta]V/t
a=6/3
a=2m/s^2

S=6*3-(2*9)/2
S=18-9
S=9m

2)
S=?
t=?

x1(t)=10+4t
x2(t)=22-2t
Z racji, że oba mają się spotkać w tym samym miejscu i czasie:
x1(t)=x2(t)
10+4t=22-2t
6t=12
t=2 [s]
Spotkają się po dwóch sekundach
A teraz podstawiamy pod jedno z równań t
x1(2)=10+4*2
x1(2)=18 [m]
Spotkają się po osiemnastu metrach

4)
Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, gdy nie działa na niego żadna siła(nie wywołuje przyspieszenia). Wartość prędkości jest stała w czasie. W równych odstępach czasu jest pokonywana taka sama droga.
Kinematyczne równanie ruchu:
S(t)=V*t

5)
t1=2h=7200s
V1=65km/h~18m/s
t2=2h36min=9360s
V2=?

Jeżeli pokonały taką samą drogę to:
S1=S2
V1*t1=V2*t2 (przekształcamy wzór)
V2=(V1*t1)/t2
V2=(18*7200)/9360
V2~13,8 [m/s]
4 5 4