Odpowiedzi

2009-12-20T11:06:53+01:00
1)Prąd zatokowy powstaje na północ od Wysp Bahama z połączenia Prądu Florydzkiego z Prądem Antylskim.
Główna część wód Golfsztromu kieruje się na południowy-wschód, część zaś jako Prąd Północnoatlantycki płynie w kierunku Wielkiej Brytanii.
2)System Prądu Zatokowego wywiera ogromny wpływ na stosunki hydrologiczne i biologiczne oceanu oraz na klimat północno-zachodniej Europy, m.in. powoduje podwyższenie się temperatury wód powierzchniowych, doprowadzając do niezamarzania w okresie zimowym Morza Norweskiego, co przyczyniło się do powstania miasta i portu morskiego - Hammerfest, położonego na 70°40' szerokości geograficznej północnej (najdalej na północ w Europie).
10 4 10
2009-12-20T11:11:31+01:00
Prąd zatokowy (Golfsztrom) wypływa od Wysp Bahama z połączenia Prądu Florydzkiego z Prądem Antylskim a płynie do Wielkiej Brytani. Golsztrorm transportuje ciepłe wody, które potem jako Prąd Pólnocnoatlantycki dostają się do Europy. Główna część wód Golfsztromu kieruje się na płd- wsch, część zaś jako Prąd Północnoatlantycki płynie w kierunku Wielkiej Brytanii. Tam wody Prądu Północnoatlantyckiego oddają ciepło atmosferze, ogrzewając Europę. Zimą powietrze nad oceanem położonym na zach od wybrzeży Norwegii jest średnio o ponad 22 stopnie Celsjusza cieplejsze niż powietrze na podobnych szerokościach geograficznych
8 3 8
2009-12-20T11:54:23+01:00
Prąd zatokowy wypływa z Zatoki Meksykańskiej i płynie na północ wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej i kieruje się do Europy.Prąd zatokowy wpływa na temperaturę tak że staje się ona wyższa.
7 3 7