Odpowiedzi

2009-09-13T23:21:00+02:00
2009-09-13T23:22:41+02:00
Jeżeli podzielimy liczbę n przez 6 otrzymamy iloraz k i resztę r. wyznacz liczbę n (zle mi się napisało wcześniej;/)
n/6=kreszty r

tzn, że n=6k+r

np. 13/6=2 reszty 1 to jak policzysz 13?
spr. 13=2×6+1
5 3 5
2009-09-13T23:24:35+02:00
Jeżeli podzielimy liczbę n przez 6 otrzymamy iloraz k i resztę r. wyznacz liczbę n (zle mi się napisało wcześniej;/)

n/6=k+r/6 / *6
n=6k+r
4 5 4