Odpowiedzi

2009-12-20T11:13:57+01:00
2009-12-20T11:15:57+01:00
2009-12-20T11:20:56+01:00
Jest to reakcja syntezy(przyłączenia), w której cząsteczka tlenu łączy się metalem- tu z miedzią- dając tlenek.

O₂ + 4Cu --> 2Cu₂O
tlen+miedz-->tlenek miedzi(I)