Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T11:19:51+01:00
Nowy Targ odegrał decydującą rolę w kształtowaniu podhalańskiego ruchu regionalnego. Tu powstała pierwsza średnia szkoła - gimnazjum i liceum. Tu odbywały się ważne Zjazdy Podhalan.

Pierwsze ognisko ZP w Nowym Targu powstało 12 lutego w 1921 r. Jego prezesem został dr Zygmunt Wasiewicz, v-ce prezesem Franciszek Dworski (v-ce burmistrz miasta), a funkcję sekretarza pełnili profesor Łaś i ks. Czesław Łukasi. Skarbnikiem był Michał Mroszczak. Po drugiej wojnie światowej władze rejestrujące zaleciły zmianę nazwy ognisko na oddział. W Nowym Targu w latach 1960-72 Zarząd I Oddziału ZP stanowili:
4 5 4
2009-12-20T11:25:17+01:00
Siedziba powiatu nowotarskiego
jest miastem i gminą
1 2 1