Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T11:55:20+01:00
A) 3/8x-1/4=2 /*8
(mnożymy obie strony przez 8, aby pozbyć się postaci ułamkowej)

(3/8x)*8 - (1/4)*8=2*8 po skróceniu mamy:
3x - 2 = 16
3x=16 +2
3x = 18 /:3
x=6

spr. (3/8)*6 - 1/4 = 18/8 - 1/4= 18/8 - 2/8 = 16/8 =2

b) 2/5x-7=3 /*5 jak w a) mnożymy przez 5
2x - 35 = 15
2x = 50 /:2
x=25

spr. (2/5)*25 - 7 = 50/5 - 7 = 10 - 7 =3

c)5-7/8x-3/4=-1 /*8
40 - 7x -6 = -8
-7x = -8 - 34
-7x = -24 /:(-7)
x= 6

spr. 5 - (7/8)*6 - 3/4 = 4 ¼ - 42/8 = 4 ¼ - 5 ¼ =-1

d) 1 1/3x+2/3=2
4/3x + 2/3 =2 /*3
4x + 2 =6
4x = 4 /:4
x=1

spr.(1 1/3)*1 +2/3 = 4/3 +2/3 = 6/3 = 2

e)5/8x+2=3/4 /*8
5x + 16 = 6
5x = 6 - 16
5x = -10 /:5
x = -2

spr. (5/8)*(-2) +2 = -10/8 +2=-5/4 +8/4 = 3/4

f) x+5-1/2x=2
1/2x +5 = 2 /*2
x +10 = 4
x = -6

spr.(-6) +5 -(1/2)*(-6) = -6 + 5 + 3 = -6 +8 = 2

2.6

a) 1/2x-3=1/4x+1 /*4
2x -12 = x +4
2x-x = 4 + 12
x = 16

spr.
L=1/2x-3 = (1/2)*16 - 3 = 8 - 3 =5
P=1/4x+1 = (1/4) * 16 +1 = 4 +1 = 5
L=P

b)1/2 razy (x-2)= -x-1/2 razy (x-8) /*2
(x-2) = -2x -(x-8)
x-2 =- 2x - x +8
x +2x +x = 8 +2
4x = 10 /:4
x=10/4 =5/2 = 2 ½
x=2 ½

spr.
L= ½*(2 ½-2)= ½ * ½ = ¼
P= 2 ½ - ½* (2 ½ -8) = -2 ½ - ½ * ( -5 ½) = -2 ½ + ½ * 11/2 =
= - 2 ½ + 11/4 = -2 ½ + 2¾ = -2 2/4 + 2¾ = ¼

L=P
1 5 1
2009-12-20T11:59:22+01:00
3/8x-1/4=2/+1/4
3/8x=8/4+1/4
3/8x=9/4
3/8x=18/8/;3/8
x=6
spr.
3/8*6/1-1/4=2
9/4-1/4=2
8/4=2
b)
2/5x-7=3/+7
2/5x=3+7
2/5x=10/;2/5
x=25
spr.
0,4*25-7=3
10-7=3
c)5-7/8x-3/4=-1/-5
-7/8x-3/4=-6/+3/4
-7/8x=-6+3/4
-7/8x=-24/4+3/4
-7/8x=-21/4/;(-7/8)
x=6
spr
5-7/8*6-3/4=-1
-1/4-3/4=-1
-4/4=-1
d)nie mogę rozczytac tego przykładu
e)5/8x+2=3/4/-2
5/8x=3/4-2
5/8x=3/4-8/4
5/8x--5/4/;5/8
x=-5
f)x+5-1/2x=2/-5
-1/2x=2-5
1/2x=-3/;1/2
x=-6
zad.2
1/2x-3=1/4x+1/+3
1/2x=1/4x+4/-1/4x
1/2x-1/4x=4
1/4x=4/;1/4
x=16
b)
1/2*(x-2)=-x-1/2*(x-8)/-1/2
(x-2)=-x-2/4*(x-8)/+x
2x-2=-2/4*(x-8)/-x
x-2=-2/4*(-8)/+2
x=-2/4*(-4)
x=2
Sprawdzenia to tylko podstwiasz zamiast x to co wyszło tak jak w tych pierwszych przykładach.
Pozdr.:)


2009-12-20T12:04:54+01:00
2.4
a)3/8x=2+ 1/4
3/8x=2 1/4
3/8x=9/4 obustronnie podzielić na 3/8
x=6
spr: L=3/8*6-1/4=2
b)2/5x=3+7
2/5x=10 obustronnie podzielić na2/5
x=25
L=2/5 *257=3
d)4/3x=2- 2/3
x=1
L=4/3*1+2/3=2
e)5/8x=3/4-2
5/8x=3/4-2
5/8x=-5/4 obustronnie podzielić na 5/8
x=1/2

f)x+5-1/2x=2
1/2x=2-5
1/2x=-3 obustronnie podzielić na1/2
x=6

2.6
a) 1/2x -3=1/4x+1
1/2x-1/4x=1+4
-1/2x=5 obustronnie podzielić na(-1/2)
x=-10b)1/2 razy (x-2)= -x-1/2 razy (x-8)
1/2x-1=-x-1/2 +4
1/2x+x+1/2x= 4+1
x=5