Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T11:25:44+01:00
Napisz równania chemiczne:
a) tlenku żelaza,
4Fe + 3O2 >2 Fe2O3
b) siarczku wapnia,
Ca + H2S > CaS + H2
c) tlenku ołowiu,
2Pb + O2 > 2PbO
d) siarczku selenu.
Se + 2H2S > SeS2 + 2H2
2009-12-20T11:31:52+01:00
A) 4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃
b) Ca + S → CaS
c) 2Pb + O₂ → 2PbO
d) Se + S → SeS