Kupiłeś m3/m4/wolkmena podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski masz z nim problemy. Napisz list do firmy, w której go kupiłeś a w nim:
-podaj miejsce i datę zakupu
-napisz dlaczeo wybrałes ten model
napisz jakie masz problem ze swoim walkmenem
popros o pomoc w rozwiązaniu sprawy
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu.
nie umieszczaj żadnych adresów> podpisz sie jako xyz.
Dlugość listu powinna wynosic od 120-150 słów.
Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji opraz poprawność i bogactwo językowe.

(zadanie jest mi potrzebane na dzis lub juto rano(w poniedziałek musze oddać)
najbardziej zalezy mi na formie i stylu listu
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T11:49:02+01:00
Olsztyn, 4 March 2009.
Welcome
April 14, 2009 in London, I bought one of your stores Walkmen. I chose this model because it has a nice color and shape, supplied headphones are good and because there is no such in Poland. I have a problem because the headphones do not work, and one of the buttons fell off. Very please to find a solution to this problem.
...............(podpis)


Olsztyn, 4 marca 2009r.
Witam
14 kwietnia 2009 w Londynie kupiłam w jednym z waszych sklepów walkmena. Wybrałam ten model, ponieważ ma ładny kolor i kształt, w zestawie są dobre słuchawki i dlatego że nie ma takiego w Polsce. Mam problem gdyż słuchawki nie działają, a jeden guzików odpadł. Bardzo proszę o znalezienie rozwiązania tego problemu.
................(podpis)