Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T11:33:36+01:00

Dawniej piekarz umiał bardzo dobrze wyrabiać chleb.
Kiedyś był on robiony na naturalnym zakwasie,a więc była lepsza receptura na chleb.
Obecnie każdy produkt musi dobrze wyglądać,a nie smakować.

PS.Moja mama była kiedyś piekarzem hehe ;D
1 5 1
2009-12-20T12:13:21+01:00
Celem pracy piekarza jest wyprodukowanie chleba i bułek z mąki,
wody i droŜdŜy z dodatkiem soli i ewentualnie mikrododatków. Zadaniem
piekarza jest wypiek pieczywa, o jakości oczekiwanej przez konsumenta.
Piekarz odpowiada za właściwe przygotowanie mieszanek surowcowych
mąk i dodatków. Surowce do wyrobu ciasta muszą być doprowadzone do
odpowiedniej temperatury, właściwie odsiane i napowietrzone.
Do podstawowych obowiązków piekarza naleŜy przygotowanie ciasta
w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzenie jego
fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych,
następnie uformowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenki
chleba lub bułki. Wyrośnięte, uformowane pieczywo trafia do pieca
piekarskiego, gdzie pod czujnym okiem piekarza jest wypiekane
z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku jest
przekazywane do magazynu wyrobów gotowych, a następnie trafia do
konsumenta.
Często piekarnie produkują teŜ galanterię piekarską, np.: rogale,
chałki, słodkie bułki droŜdŜowe. Taka produkcja wymaga dodatkowych
umiejętności i czynności od pracownika.
Praca piekarza wiąŜe się takŜe z obsługą maszyn, urządzeń, pieców
oraz aparatury kontrolno- pomiarowej. Stopień trudności obsługi
urządzeń zaleŜy od wielkości piekarni oraz stopnia jej mechanizacji i
automatyzacji. Piekarz powinien teŜ umieć dokonać oceny
organoleptycznej, polegającej na ocenie surowców, a następnie
wszystkich faz fermentacji ciasta i procesu wypieku. W przypadku
jakichkolwiek nieprawidłowości wprowadza się korektę procesu
technologicznego.
Drobne naprawy sprzętów równieŜ naleŜą do obowiązków piekarza.
Ponadto dba on o czystość magazynów, pomieszczeń produkcyjnych oraz
sprzętów, np.: dzieŜy, koszyków, foremek, blach. Ze względu na ciągłe
unowocześnianie technologii, piekarz powinien uczyć się nowych
czynności. Jego zadaniem jest równieŜ zagospodarowanie wadliwego
pieczywa. myśle że troche pomogłem world mi szwamkuje sorki za literówki
1 5 1