Wyobraz sobie , że byłeś świadkiem rozstrzygania sporu przez Salomona lub uczestniczyłeś w tym wydarzeniu jako sługa krola albo jedna z kobiet.
1.swoją relacje rozpocznij wybranym zdaniem.
- Król rozkazał , byśmy weszły...
- Tego dnia miałem wartę przy drzwiach do sali królewskiej...
2.Prace zakoncz komentarzem , w ktorym ocenisz postawe wladcy.

2

Odpowiedzi

2009-12-20T11:54:28+01:00
Stałem obok króla, wszystko bacznie obserwując. Król chwilę zastanawiał się przed podjęciem ważnej decyzji. Po krótkiej chwili wydał rozsądny wyrok: Aby rozciąć dziecko na pół, a w tedy każda matka otrzyma połowę. Nie spodobało się to pierwszej matce, która temu zaprzeczyła. I w tedy król zrozumiał, że prawdziwą matką żywego dziecka jest ta matka, która zaprzeczyła. Rozkazał aby dziecko oddać tej matce.
Po tym czynie Salomon podziwiany był przez wszystkich ludzi.
Moim zdaniem Salomon to rozsądny król, który zasługuje na podziw.

POwinno byc dobrze xD
43 3 43
2009-12-20T12:37:27+01:00
Król rozkazał , byśmy weszły do sali. Wysłuchał naszych zeznań. Kazał rozciąć moje dziecko na poł, ale ja już wolałam, żeby je oddał drugiej matce niż żeby je uśmiercił. On rozpoznał we mnie matkę, bo los dziecka nie był mi obojętny i oddał mi dziecko. Uważam, że król jest człowiekiem mądrym i w tej sprawie wydał wyrok sprawiedliwy.
39 3 39