Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:58:41+01:00
Dzieci powinny zacząć szkołę w pierwszym trymestrze, który zaczyna się po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. Muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca roku, w którym skończą 16 lat.

Etapy edukacji

Nauka na Wyspach składa się z czterech etapów: primary school, secondary school, further education i higher education. W wieku 11 lat większość uczniów kończy primary school i kontynuuje naukę w secondary school. Nauka na tych etapach jest podzielona na cztery stopnie (key stages), z których każdy kończy się egzaminem. Dzieci zdają je w wieku 7, 11, 14 i 16 lat. Ostatni z tych egzaminów to GCSE (General Certificate of Secondary Education), istotny zwłaszcza dla tych uczniów, którzy chcą kontynuować naukę i zdawać maturę (GCE A-level).

Children should start school in the first trimester, which begins after their 5 birthday, ie 31 sierpnia, December 31 or March 31. Must remain in school until the last Friday in June of the year in which the age of 16 years.

Stages of education

Learn Islands consists of four stages: primary school, secondary school, further education and higher education. At age 11 years, most finishes primary school pupils enrolled in secondary school. Learning in these stages is divided into four stages (key stages), each of which ends with an examination. Children seem to be at the age of 7, 11, 14 and 16 years. The last of these tests are GCSE (General Certificate of Secondary Education), especially important for those students who wish to learn and do Abitur (GCE A-level).


nie wiem czy to o to chodzilo ale mam nadzieje ze pomoglam.
1 4 1