Odpowiedzi

2009-12-20T15:27:15+01:00
Cw=4200J/(kg*stopień)
Q=cw*m*ΔT=4200*0,2*80=67200 [J/(kg*stopień)*kg*stopień=J] - ciepłopotrzebne do zagotowania wody = wykonanej pracy przez grzałkę
W=U*I*t=P*t
P=W/t
t=2,24min=2,24*60s=134,4s
P=67200J/134,4s=500W