Oprocentowanie na lokacie rocznej w pewnym banku wynosi 7%
A)Jakie będą odsetki od wpłaconej na to konto kwoty 400zł
B)Jaki będzie stan konta po roku, jeśli wpłacona kwota wynosi 500zł
c)Ile złotych trzeba wpłacić , aby odsetki wyniosły 140zł
D)Stan konta po roku od wpłaty wyniósł 920,20zł.Ile złotych wpłacono na to konto??

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:10:01+01:00
A)400*0,07=28zl
b)1,07*500=535zl
c)x*0.07=140 zl
x=2000zl
d)x*1,07=920,2zl
x=860zl
2009-12-20T12:09:24+01:00
Lokata roczna (7%)

a) 400 zł * 7/100 = 4*7 = 28 zł <odsetki

b) 500*107/100 = 5*107 = 535 zł <stan konta po roku

c) x zł * 7/100 = 140 zł (mnożymy przez 100)
x zł * 7 = 14000 zł (dzielimy przez 7)
x zł = 2000 zł

x=2000 zł

Odp: Trzeba wpłacić 2000zł aby odsetki wyniosły 140 zł

d) x zł * 107/100 = 920,2 zł (*100)
x zł * 107 = 92020 zł (przez 107)
x zł = 860 zł
x=860 zł

Odpowiedź: Na konto wpłacono 860 zł
2009-12-20T12:11:11+01:00
A) po roku odsetki - 400*7% = 28zł
b) 500+500*7%=535zł
c)x*7%=140 /:7%
x=140/7%
x=2000
d)x+7%x=920,2
1,07x=920,2 :/1,07
x=860