Odpowiedzi

2009-09-14T11:41:43+02:00
Protonów jest 38,elektronów jest zawsze tyle samo co protonów=38 a neutronów; 88-38=50
liczba atomowa=l. elektronów=l.protonów - 38 w układzie okresowym jest stront;

W pierwiastkach grup 1 i 2 elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy.
W pierwiastkach grup od 13 do 18 - liczba elektronów w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy pomniejszonemu o 10.

Stront leży w drugiej grupie,więc ma 2 elektrony walencyjne;

Nazwy powłok: K, L, M, N, O, P, Q
Ilość elektronów na każdej powłoce można obliczyć wg wzoru: 2n², gdzie n - numer powłoki.
Ilość powłok elektronowych jest uzależniona od okresu, w którym znajduje się dany pierwiastek.
PIERWIASTEK MA TYLE POWŁOK, JAKI NUMER MA OKRES, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE;

Numer okresu 1 2 3 4 5 6 7
Numer powłoki 1 2 3 4 5 6 7
Symbol powłoki K L M N O P Q
Liczba elektronów
na powłoce 2 8 18 32 50 72 98