Odpowiedzi

2009-12-20T12:09:22+01:00
L=2πr (obwód koła)
a)P=81 π mm²
trzeba obliczyc ile ma r żeby oblicczyc obwód.
P=πr² |:π
r²=P/π |*√
r=√P/π
r=√81π/π=√81=9[mm]
l=2π9=18π [mm]
b)P=0,49π cm²
r=√P/π
r=√0,49π/π=√0,49=0,7 [cm]

l=2π0,7=1,4π [cm]
2009-12-20T12:12:05+01:00
Obwód koła obliczamy ze wzoru: l=2πr
Pole koła: P = πr²

Z treści zadania wiemy, że

P=81π mm²

czyli

πr² = 81π mm² /:π
r² = 81mm² / √
r = 9mm

Obliczamy obwód:
l = 2πr = 2π * 9mm = 18π mm

Odp. Obwód tego koła wynosi 18π mm

b) P= 0,49π cm²
πr² = 0,49π cm² /:π
r² = 0,49 cm² /√
r = 0,7cm

l = 2πr = 2π * 0,7cm = 1,4 π cm

Odp. Obwód tego koła wynosi 1,4π cm