Proszę o pomoc.
Oblicz na jaką wysokość należy podnieść kulę o masie 5 kg, aby jej energia potencjalna względem ziemi wzrosła o 40 J? Jaką pracę należy przy tym wykonać? Jaką energię kinetyczną miałaby kula po spadku swobodnym z tej wysokości tuż przed uderzeniem w ziemię?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:10:27+01:00
Ep = 40 J
m = 5 kg
g = 10 N/kg

obliczam wysokość mając przyrost energii potencjalnej:
Ep = mgh
h = Ep/mg = 40/50 = 0,8 m
Praca jest równa zmianie energii potencjalnej, czyli 40J.
Energia kinetyczna też będzie równa 40 J, pod warunkiem, że w zadaniu chodzi o podnoszenie tej kuli z poziomu ziemi (nie podano z jakiej wysokości podnosimy kulę).
2 3 2