Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T14:48:03+02:00
966r. chrzest Polski
1000r. zjazd w Gnieźnie
1025r. koronacja Bolesława Chrobrego
1096r. początek krucjat
1138r. testament Krzywoustego
1226r. sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1291r. zdobycie Akki, ostatniej twierdzy Krzyżaków
1385r. unia w Krewie
1410r. bitwa pod Grunwaldem
1411r. I pokój toruński
1466r. II pokój toruński
1492r. odkrycie Ameryki
1505r. konstytucja Nihil Novi
1517r. reformacja w Niemczech
1525r. hołd pruski
1555r. pokój w Augsburgu
1655r. potop szwedzki
1683r. bitwa pod Wiedniem
1787r. pierwsza konstytucja na świecie (USA)
1776r. uchwalenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych
1789r. zdobycie Bastylii
1791r. konstytucja 3 maja
1732r. traktat 3 Czarnych Orłów
1772r. I rozbiór Polski
1793r. II rozbiór Polski
1795r. III rozbiór Polski
1788-1792 Sejm Wielki
1794r. powstanie kościuszkowskie
1797r. Legiony Polskie we Włoszech
1813r. bitwa Narodów pod Lipskiem
1815r. Księstwo Polskie
1814-1815 kongres wiedeński
1818r. odzyskanie Niepodległości
1830r. powstanie listopadowe
1863r. powstanie styczniowe
1846r. powstanie krakowskie
1914r. I wojna światowa
1920r. cud nad Wisłą
1939r. II wojna światowa
1981r. stan wojenny
1989r. obrady okrągłego stołu
11 3 11
2009-09-14T15:17:46+02:00
Ponadto dodałbym jeszcze:
753 p.n.e - powstanie Rzymu
476 - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
1337-1453 - wojna stuletnia
1453 - upadek Cesarstwa Wschodniorzymskiego
7 3 7
  • Użytkownik Zadane
2009-09-14T15:40:28+02:00
Najważniejsze wydarzenia w historii Polski:
966 –chrzest Polski
997 – wyprawa św. Wojciecha
1000- zjazd w Gnieźnie
1025- koronacja B. Chrobrego I król Polski
1039- Kazimierz odnowiciel królem Polski
1076 – Bolesław śmiały królem Polski
1138 – rozbicie dzielnicowe
1226 – sprowadzenie krzyżaków
1237 – połączenie zakonu krzyżackiego z zakonem kawalerów mieczowych
1295 – koronacja Przemysa II
1300 – koronacja Wacław II
Xw – 1370 – Piastowie na tronie polski
1374 – przywilej koszycki
1384 – koronacja Jadwigi na króla Polski
1385 – Unia w Krewie
1386 – Koronacja Władysława Jagiełły
1410 – bitwa pod Grunwaldem
1411 – pokój toruński
1413- unia w Horodle
1414-1418 - sobór w Konstancji
1386-1572- Jagiellonowie na tronie polski
1545-1563 – sobór trydencki
1569 – unia poslko-litewska w Lublinie
1573 – konfederacja warszawska
1620- bitwa pod Cecorą
1621; 1673 – bitwa pod Chocimiem
1627 – bitwa o Oliwę
1674- Sobieski królem polski
1696 – śmierć Sobieskiego
1683- odsiecz wiedeńska
1573 –pierwsza wolna elekcja
1596- przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy1648- powstanie chmielnickiego
1655-1660 – potop szwedzki
1665- rokosz Lubomirskiego
1717 – sejm niemy
1788-1792 – sejm 4letni
3.V.1791 – konstytucja 3 maja
1772 –I rozbiór
1793 –II rozbiór
1794 – rzeź Pragi
1795 – III rozbiór
1914.VII.28 – I wojna światowa
1928.XI.11. koniec I wojny
1.IX.1939 – I wojna światowa