Odpowiedzi

2009-09-14T11:54:37+02:00
Sojusz ołtarza z tronem polegał na popieraniu władzy przez Kościół, i na odwrót. Taki sojusz ołtarza z tronem pozwolił przetrwać o wiele dłużej władcom. No i są dwa zdania.
A teraz ancien regime.
We Francji ancien regime skończył się pod koniec XVIII wieku wraz ze ścięciem Ludwika XVI. W czasach przedrewolucyjnych stwierdzenie ancien regime miało ujemne zabarwienie.
Może być?

4 4 4
2009-09-14T12:30:33+02:00
Ancien régime (fr. stare rządy) – nazwa absolutystycznego systemu społeczno-politycznego, który istniał we Francji za panowania dynastii Walezjuszów i Burbonów (XIV-XVIII wiek).

Określenie Ancien régime w czasie rewolucji francuskiej stało się synonimem rządów przedrewolucyjnych. Rewolucjoniści nie rozróżniali tu okresu, gdy panowało feudalne rozdrobnienie władzy (do XVII w.) i okresu absolutyzmu królewskiego (połowa XVI - 1789), ponieważ ich wyobrażenie o przeszłości było uproszczone. Fakt, że monarchia absolutna dążyła zaś do wyrównywania klas społecznych, podobnie jak potem uczyniła to rewolucja, lecz już innymi metodami, podkreślił dopiero Alexis de Tocqueville w połowie XIX wieku.

Sojusz ołtarza z tronem polegał na popieraniu władzy przez Kościół, i na odwrót. Taki sojusz ołtarza z tronem pozwolił przetrwać o wiele dłużej władcom.
4 3 4
2009-09-14T12:58:50+02:00
Sojusz ołtarza z tronem-polegał na popieraniu władzy przez Kościół, i na odwrót. Taki sojusz ołtarza z tronem pozwolił przetrwać o wiele dłużej władcom.

Ancien regime-nazwa absolutystycznego systemu społeczno-politycznego, który istniał we Francji za panowania dynastii Walezjuszów i Burbonów (XIV-XVIII wiek). Określenie Ancien régime w czasie rewolucji francuskiej stało się synonimem rządów przedrewolucyjnych. Rewolucjoniści nie rozróżniali tu okresu, gdy panowało feudalne rozdrobnienie władzy (do XVII w.) i okresu absolutyzmu królewskiego (połowa XVI - 1789), ponieważ ich wyobrażenie o przeszłości było uproszczone. Fakt, że monarchia absolutna dążyła zaś do wyrównywania klas społecznych, podobnie jak potem uczyniła to rewolucja, lecz już innymi metodami, podkreślił dopiero Alexis de Tocqueville w połowie XIX wieku.
3 3 3