Odpowiedzi

2009-12-20T12:14:49+01:00
Piszemy reakcję:

xg --------- 35g
SO₃ + H₂O -> H₂SO₄
80u --------- 98u

rozwiązujemy proporcję i otrzymujemy wynik 28,5g(w przybliżeniu)
2009-12-20T12:20:42+01:00
SO3 + H2O --> H2SO4

1 mol kwasu siarkowego (VI) - 98g
x moli - 35g
x = 0,36 mola
1 mol SO3 - 1 mol H2SO4
x moli - 0,36 mola
x = 0,36 mola
1 mol SO3 = 80g
0,36 mola - x
x = 28,8g
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:25:56+01:00
Dane: / szukane:
mH₂SO₄=35g / mSO₃=?

SO₃+H₂O----->H₂SO₄

80g SO₃-------98g H₂SO₄
x g SO₃--------35g H₂SO₄
---------
x=28,57g SO₃