Odpowiedzi

2009-09-14T12:33:36+02:00
Energia całkowita jest stanowi sume energii potencjalnej i kinetycznej
Ec = Ep + Ek (g=~10m/s^2)
energia potencjalna Ep = 500 * 10 * 200 = 1*10^6 J
energia kinetyczna Ek = 0,5 * m * V^2 = 9*10^5 J

energia całkowita Ec = 1,9*10^6 J = 1,9 MJ

1 5 1
2009-09-14T13:17:48+02:00
Oblicz energię całkowitą samolotu o masie 500kg. lecącego na wysokości 200metrów z szybkością 60 metrów na sekunde.
E=Ep+Ek
E=mgh+mv^2/2
E=500*(10*200+60^2/2)
E=500*(2000+1800)
E=500*3800
E=16 100 000 J
E=16 100 kJ
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T14:30:45+02:00
E= Ek + Ep
E= mv² / 2 + mgh
E=500*60²/2 + 500 * 10 * 200
E= 500*3600/2 + 1000000
E= 900000 + 1000000 [J]
E= 1900000 J = 1.9MJ
1 4 1