Dane:
1 litr = 1 dm³
1 ml = 0,001 l
1 litr wody waży 1 kg
1 m³ betonu waży 2,3 t
1 m³ soli waży 2170 kg
1 ml kwasu siarkowego waży około 0,18 dag


a.) Jaką objętość zajmuje 1 kg soli?
b.) O ile kilogramów cięższy jest 1 litr kwasu siarkowego od 1 litra wody?
c.) Co więcej waży - 1 dm³ soli czy 1 dm³ betonu? Ile razy więcej?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T13:52:08+02:00
Dane:
1 litr = 1 dm³
1 ml = 0,001 l
1 litr wody waży 1 kg
1 m³ betonu waży 2,3 t
1 m³ soli waży 2170 kg
1 ml kwasu siarkowego waży około 0,18 dag

a)
x= 1 kg × 1m³ : 2176 kg = 1m³ : 2176 = 1000000 cm³ : 2176 ≈ 460.8cm³

b)
1ml kwasu - 0.18 dag
1l = 1000 ml
1l = 180 dag
1l kwasu = 1.8 kg
1l wody = 1 kg

Odp. O 0.8 kg cięższy jest kwas siarkowy.

c)
1 dm³ betonu ma masę 2,3 kg.
1 dm³ soli ma masę 2, 17 kg.
2,3 : 1.17 = 1.059 ≈ 1.06

1.06 razy cięższy jest 1dm³ betonu.
2009-09-14T14:06:07+02:00
A) 1/2170 m³

b) 1ml(kwasu)= 0,18dag /*1000
1l= 180 dag= 1,8kg
mw-masa wody =1 kg
mk-masa kwasu = 1,8 kg
1,8-1= 0,8 kg

c)1dm³=0,001m³
1dm³s(soli)= 2170* 0,001=2,17 kg
1dm³b(betonu)= 2300 *0,001=2,3 kg
2,3:2,17≈1,06
Odp:Masa 1dm³ betonu jest o 1,06 razy większa od masy 1dm³ soli.
2009-09-14T14:14:47+02:00
A) 1 m³ : 2170=1 000 000 cm³ : 2170= 460,83cm³

b) 1 ml kwasu siarkowego waży około 0,18 dag czyli
1l kwasu siarkowego waży około 180 dag czyli
1l kwasu siarkowego waży około 1,8 kg
1 litr wody waży 1 kg
1,8 kg - 1 kg = 0,8 kg

c) 1 m³ soli waży 2170 kg czyli
1 dm³ soli waży 2,17 kg
1 m³ betonu waży 2,3 t czyli
1 dm³ betonu waży 2,3 kg
Więcej waży 1 dm³ betonu od 1 dm³ soli

2,3 kg : 2,17 kg=1,06
1 dm³ betonu waży 1,06 razy więcej od 1 dm³ soli