Traktor ciągnie przyczepe o masie 700kg, która w ciągu 20s uzyskała szybkość 36km/h. Oblicz wartość przyspieszenia przyczepy i wartość siły, która nadaje to przyspieszenie. Załóż, że ruch traktora z przyczepą jest jednostajnie przyspieszony.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:22:41+01:00
36km/h = 10m/s
a=Δv/Δt = 0,5m/s²

a=F/m → F=a*m
F=0,5*700 = 350N

Odp. Wartość przyspieszenia jest równa 0,5m/s² a siła jest równa 350N.

Proszę o naj ;]
2009-12-20T12:23:50+01:00
V - prędkość przyczepy = 36 km/h = 10 m/s
vo - prekość początkowa = 0
t - czas = 20 s
a - przyspieszenie = ?
v = vo + at
v = 0 + at
v = at
a = v/t = 10/20 = 0,5 m/s²
m - masa przyczepy = 700 kg
F - siła = ma = 700 razy 0,5 = 350 N