Suma długosci wszystkich krawedzi sześcianu wynosi 36m2 ile wynosi obwód tego szescianu Podstawa prostopadłościanu jest prostokat o wymiarach 20 cm i 3 dm krawedz boczna prostopadłościanu wynosi 4,5dm ile wynosi suma długości wszystkich krawedzi Pole powierzchni sześcianu wynosi 216cm jaka długośc ma krawędz tego szescianu / podstawa graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych 8cm i 4cm Wysokosc graniastosłupa wynosi 10 cm .Oblicz objetosc graniastosłupa

1

Odpowiedzi

2009-12-20T14:24:47+01:00
Z.1
36m2 = 12 krawędzi
36/12 = 3m (jedna krawędź)

Pp= a*a
Pp=3*3
Pp=9 m kwadratowych

V= Pp *H
V= 9*3
V= 27 m szesciennych


z.2
3dm = 30cm
4,5dm=45 cm
20+20+20+20+30+30+30+30+45+45+45+45= 380 cm


z.3
216cm = 12 krawędzi
216/12 = 18 cm (jedna krawędź)


z.4
Pp= 1/2 *d1*d2
Pp= 1/2 razy 8 * 4
Pp= 16 cm kwadratowych

V= Pp*H
V=16*10
V= 160 cm sześciennych