Zad.1
Pan Kowaski o godzinie 09.14 wyjehał z Częstochowy do Kielc. Na miejscu był o godzinie 10.14. Zobaczył, że pokonał drogę 140km. Drogę a Kielc do Częstochowy pokonał o pół godziny wolniej.Z jaką prędkością jechał z Częstochowy do Kielc, a z jaką z Kielc do Częstochowy.

Zad.2
Karol trenuje pływanie i w ciągu 80s przepływa 160m. Z jaką prędkością pływa Karol. Ile przepłynie w ciągu godziny.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:33:57+01:00
Zad.1
t1=1h v1=? v2=?
s1=140km
(s1 i t1 to z Częstochowy do Kielc. a s2 i t2 to z Kielc do Częstochowy)
t2=½h
s2=140 km

s=v*t

v1=s1/t1
v1=140km/1h=140 km/h

v2=s2/t2=
v2=140km/½h=140km*2h=280km/h

Odp.:Pan Kowski jechał z Częstochowy do Kielc z prędkościa 140 km/h a z Kielc do Częstochowy z prędkością 280km/h.

zad.2
t=80s v=?
s=160m

s=vt

v=s/t=160m/80s=2m/s

2009-12-20T12:33:59+01:00
T1 - czas jazdy z Częstochowy do Kielc = 10.14 - 9.14 = 1 h
s - droga = 140 km
v1 - prędkość = ?
v1 = s1/t1 = 140/1 = 140 km/h
t2 - czas jazdy z Kielc do Częstochowy = t1 + 0,5h = 1,5h
v2 - prędkość z Kielc do Częstochowy = s/t2 = 140/1,5 = 93,3 km/h
zad 2
s - droga = 160 m
t czas = 80 s
v - prędkość = s/t = 160/80 = 2 m/s
2009-12-20T12:42:16+01:00
2zad
dane;
s=160m
t=80s
szukane;
v=s:t
v=160m:80s
v=2m/s
1h=60min
1min=60s
60min=60*60=3600s
3600:80=45
45*16o=7200m=7,2km
karol pływa z prędkością 2m/s a w ciągu godz. przeplynie 7,2km