Węglowodory zawierające od 1 do 4 at.węgla w cząsteczce są gazami palnymi.
a)propan C3H8 jest gazem, który służy do napełniania turystycznych butli gazowych i zapalniczek. Zapisz reakcję spalania propanu w tlenie, jeśli produktami
jej są tlenek węgla (4) i woda.
b)metan w pewnych warunkach może się spalać z wydzieleniem trującego związku, który jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedz o jaki związek chodzi. Podaj wzór i nazwę tej substancji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:39:09+01:00
A)
spalanie całkowite propanu:

C3H8 + 5 O2 --> 3 CO2 + 4 H2O


b)

2 CH4 + 3 O2 --> 2 CO + 4 H2O

gazem tym jest tlenek węgla (II), o wzorze sumarycznym CO, zwany również czadem.