Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń

1. (z-9)²=
2. (0,7-w)²=
3. (u- 2 i jedna trzecia)²=
4. (√3-v)²=
5. (3y- trzy czwarte)²=
6. (1,1-0,3x)²=
7. (7p-9r)²=
8. ( pięć szóstych r- jedna piąta t)²=
9. (√10m-√5n)²
10. (9kl- pięć szóstych k)²=
11. (0,4a-√5bc³)²=
12. (1 i trzy czwarte x³y - 3√2xy²)²=

Potrzebuje na dziś.. tak do godz. 19

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:55:35+01:00
1. (z-9)² = z²-18z+81
2. (0,7-w)² = 0,49-1,4w+w²
3. (u- 2 i jedna trzecia)² = (u - 7/3)² = u² - (14/3)u + (49/9)
4. (√3-v)² = 3 - 2√3v +v²
5. (3y- trzy czwarte)² = 9y² - (18/4)y + (9/16)
6. (1,1-0,3x)² = 1,21 - 0,66x _ x²
7. (7p-9r)² = 49p² - 126pr + 81r²
8. ((5/6)r - (1/5)t)² = (25/36)r² - (1/3)tr + (1/25)t²
9. (√10m-√5n)² = 10m² - 2√50nm + 5n²
10. (9kl- (5/6)k)² = 81k²l² - 15k²l + (25/36)k²
11. (0,4a-√5bc³)² = 0,16a² - 0,8√5abc³ + 5b²(c^6)
12. ((7/4)x³y - 3√2xy²)² = (49/16)(x^6)y² - (28/4)√2(x^4)(y^3) + 18x²(y^4)

(c^6) oznacza c do szóstej
1 5 1
2009-12-20T13:05:06+01:00
1. (z-9)²=z²-18z+81
2. (0,7-w)²=0,49-1,4w+w²
3. (u- 2 ⅓)²=u²-4⅔u+5 ⁵/₉
4. (√3-v)²=3-2√3 v+v²
5. (3y- ³/₄)²=9y²-4½y+9/16
6. (1,1-0,3x)²=1,21-2,33x+0,9x²
7. (7p-9r)²=49p²-126pr+81r²
8. ( ⁵/₆ r-¹/₅ t)²=25/36 r²-¹/₃ rt+1/25 t²
9. (√10m-√5n)²10m-10√2 mn+5n²
10. (9kl- pięć szóstych k)²=81k²l² - 15k²l+ 25/36 k²
11. (0,4a-√5bc³)²=0,16a²-2√0,8 abc³+5b²c⁴
12. (1 i trzy czwarte x³y - 3√2xy²)²
2009-12-20T13:47:30+01:00
1.
(z-9)² = z²-18z+81
2.
(0,7-w)² = 0,49-1,4w+w²
3.
(u- 2⅓)² = (u - 7/3)² = u² - (14/3)u + 49/9
4.
(√3-v)² = 3 - 2√3v +v²
5.
(3y- ¾)² = 9y² - (18/4)y + 9/16=9y² - (9/2)y + 9/16
6.
(1,1-0,3x)² = 1,21 - 0,66x + 0,09x²
7.
(7p-9r)² = 49p² - 126pr + 81r²
8.
(5/6r - 1/5t)² = 25/36r² - 1/3rt + 1/25t²
9.
(√10m-√5n)² = 10m² - 2√50mn + 5n²=10m² - 10√2mn + 5n²
10.
(9kl- 5/6k)² = 81k²l² - 15k²l + 25/36k²
11.
(0,4a-√5bc³)² = 0,16a² - 0,8√5abc³ + 5b²c⁶
12.
(7/4x³y - 3√2xy²)² = 49/16x⁶y² - 28/4√2x⁴y³ + 18x²y⁴=
=49/16x⁶y² - 7√2x⁴y³ + 18x²y⁴