Odpowiedzi

2009-12-23T01:31:06+01:00
A1 + a2 + a3 = 24 - kolejne wyrazy ciagu arytmetycznego

a1+1, a2 + 3, a3 + 35 - wyrazy ciagu geometrycznego

a2 = a1 +r
a3 = a1 +2r
a1 + a1+r + a1 + 2r = 24
3a1 + 3r = 24 / :3
a1 + r = 8
a1 = 8 -r

a1+1, a2 + 3, a3 + 35 wyrazy ciągu geom.
a1 +1, a1 +r +3, a1+ 2r +35
8-r +1, 8-r +r +3, 8-r +2r +35
9-r, 11, r + 43
q = (r +43) : (11) = (11) :(9-r) = const.
11*11 = (9-r)*(r +43)
(9-r)*(r +43) = 121
9r +387 -r^2 - 43r -121 = 0
-r^2 - 34r + 266 = 0 /(-1)
r^2 + 34r - 266 = 0

Mamy układ 2 równań z 2 niewiadomymi
a1 + r = 8
r^2 + 34r - 266 = 0

Obliczam drugie równanie z w/w układu równań
r^2 +34r - 266 = 0
Delta = 34^2 - 4*1*(-266) = 1156+1064=2220
Pierwiastek z delty = pierwiastek z 2220
Pierwiastek z delty =2* ( pierwiaste z 555 )
r1 = [-34 - 2* ( pierwiaste z 555 )]: 2
r2 = [-34 + 2* ( pierwiaste z 555 )]: 2

i teraz nalezy obliczyć a1 dla r1
oraz a2 dla r2

Wynik jest niemożliwy. Musi być BŁĄD W ZADANIU.