Napisz za pomocą symboli matematycznych :

a)różnice potrojonej liczby t i x
b) iloraz iloczynu liczby x,y i 'z' przez liczbę 100
c)sumę iloczynu liczb x,y i t oraz iloczynu liczb y,z i t
d) iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:42:51+01:00
A)różnice potrojonej liczby t i x
3(t-x)
b) iloraz iloczynu liczby x,y i 'z' przez liczbę 100
x*y*z/100
c)sumę iloczynu liczb x,y i t oraz iloczynu liczb y,z i t
(x*y*t)+(y*z*t)
d) iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10
(x+y)^2 / t^2+10^2
1 5 1
2009-12-20T12:42:34+01:00
A) 3t-x
b) xyz/100
c) xyt+yzt
d)(x+y)²/t²+10
1 5 1
2009-12-20T12:44:27+01:00
A) 3t-x
b)x*y*z /100 (/ to kreska ułamkowa)
c) x*y*t +y*z*t
d) (x+y)^ / t^+10 (^ to znaczy do kwadratu)
1 5 1