Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T13:16:45+01:00
Struktura zatrudnienia.Problem bezrobocia:

1.41
W porównaniu z 1970rokiem w Polsce zmalała liczba osób trudniących się rolnictwem. Dwukrotnie więcej osób obecnie pracuje w sektorze usług. Zmniejszyła się liczba ludzi, pracującej w dziale przemysłu i budownictwa.
Wnioski:
Polska rozwinęła się gospodarczo. W latach 70. XX wieku liczba ludności przypadającej na sektory gospodarki była dość równomierna. Obecnie obywatele państwa polskiego zajmują się głównie usługami. Usługi są podstawą funkcjonowania gospodarki w Polsce.

2.42

a) mazowieckie, śląskie
przyczyny:
województwa wysoko rozwinięte gospodarczo,
wiele fabryk, firm, ośrodków zatrudniających znaczną ilość osób,
dominacja sektora usług,

b) warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie
przyczyny:
istniało tam wiele PGR-ów, które zostały zlikwidowane i ludność straciła pracę,
słabo rozwinięte gospodarczo województwa
nierozwinięty sektor usług, dużą część ludzi trudniaca się rolnictwem,
ograniczenia produkcji,

3.43
Większe bezrobocie jest wśród osób młodszych (25-34lata), im starszy wiek tym mniejsze bezrobocie. Dużo osób kształci się w tym samym zawodzie i dlatego młodym rocznikom brakuje miejsc pracy. Im niższe wykształcenie tym wyższy procent bezrobocia. U osób o wyższym wykształceniu bezrobocie jest niskie.

4.43
oddanie części terenów państwowych dla rolników,
doprowadzenie do używalności i grunty, które zostały dotknięte nieurodzajami i uprawa ich,
zmniejszenie podatków za utrzymanie ziemi.


Migracje:


1.43
Przyrost naturalny: Pn= U-Z
Pn=3000 - 2700
Pn=300
Przyrost rzeczywisty Prz= Pn + (E-I)
Prz= 300 - (1000-1800)
Prz= - 500

2.44
1 - 3
2 - 1
3 - 5
4 - 2
5 - 4

3.44
polityczne: wyjazdy związane ze stanem wojennym, "akcja łączenia rodzin", powojenne przesiedlania ludności polskiej i niemieckiej związane ze zmianami granic
ekonomiczne- wyjazdy w celu znalezienia lepiej płatnej pracy

4.44
zamaluj Stany Zjednoczone, Brazylię, Argentynę, Litwę, Ukrainę, Białoruś, Wielką Brytanię, Irlandię, Niemcy, Francję

5.45
deportacja
obcokrajowiec
saldo
rodak
emigrant
imigrant
reemigracja

Polonia - skupiska Polaków w krajach na emigracji

6.45
Zjawisko te ma podłoże historyczne. Już za czasów dynastii Jagiellonów do czasów trzech rozbiorów Polski, państwo rozciągało się daleko na wschód. W wyniku owych rozbiorów oraz I i II wojny światowej jak i ustaleń o zmianie granic, Polska została przesunięta na północ i wschód. Jednakże wielu Polaków zamieszkujących wschodnie tereny, posiadające tam korzenie i rodziny zdecydowało się pozostać na tamtych terenach.Struktura narodowościowa. Grupy etniczne.


1.46
a) Przed II wojną światową w Polsce mieszkało wiele osób mających inną narodowość. Kraj był państwem wielonarodowym. Obecnie po dwóch wojnach światowych, zmianie granic Polska jest krajem jednolitym pod względem narodowości.

b)
II wojna światowa
powojenne przesiedlania ludności
zmiana granic Polski

2.46
czarny - Niemcy
czerwony - Ukraińcy
zielony - Białorusini
żółty - Romowie
pomarańczowy - Tatarzy

3.47
a) Górale podhalańscy
b) Ślązacy
c) Kaszubi
60 4 60