1.podane cząstki uporządkuj w zbiory posiadające jednakowe ilości atomów
2S, SO₃, CaO, N₂O₅, P₄, 3H₂, HNO₃, H₂SO₄
Zbiór1,(2 atomy):
Zbiór2 (4 atomy):
Zbiór3 (5 atomów):
Zbiór4 (7 atomów) :

2. Oblicz masę czasteczkową poniższych molekuł:

D₂O

H₂¹⁸O

co możesz powiedzieć o ich masach(krótko)

1

Odpowiedzi

2009-09-14T20:25:39+02:00
Zad 1

Zbiór 1: 2 S, CaO
Zbiór 2: SO₃, P₄
Zbiór 3: HNO₃
Zbiór 4: N₂O₅, H₂SO₄

Zostało tylko 3 H₂ (ma 6 atomów, więc nie pasuje do żadnego zbioru).

Zad 2

D₂O = 4u + 16u = 20u

H₂O (podejrzewam, że o to chodziło) = 2u + 16u = 18u

Woda ciężka (D₂O) jest cięższa od zwykłej wody (H₂O), gdyż w skład wody ciężkiej wchodzi izotop wodoru - deuter. Jest on cięży od "zwykłego" wodoru, więc ciężka woda też będzie cięższa.

1 5 1