System ekonomiczny mieszany łączy w sobie cechy gospodarki rynkowej i kierowanej. Podaj przykłady świadczące o tym, że gospodarka polska jest oparta na takim systemie. Poprosze jak najwięcej przykładów. W podpunktach. Za niedostosowanie się do moich wymagań zgłaszam SPAM. Może być z neta ale W PODPUNKTACH.

2

Odpowiedzi

2009-12-20T16:16:46+01:00
W POLSCE;
a) kluczową rolę odgrywa rynek;
b) własność prywatna;
c) wolna przedsiębiorczość;
d) istnienie konkurencji;
e) ceny regulowane są przez rynek;
f) centralizacja zarządzania gospodarką i planowania;
g) nakazowo-rozdzielczy charakter systemu;
h) ceny były kształtowane administracyjnie;
i) centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych;
j) niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi;
k) brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych;
l) duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w gospodarce światowej;
ł) tendencje do racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych;
m) efektywny system motywacji;
n) duża innowacyjność gospodarki;
o) dyscyplina finansowa przedsiębiorstw;
p) tendencja do samodzielnego ustalania się ceny rynkowej;
r) duża elastyczność gospodarki;
s) dobre zaopatrzenie sklepów;
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:01:11+01:00
1.Wolny rynek ale nie do końca
a.ceny energii elektrycznej kształtowane przez państwo
b.regulowanie cen żywności poprzez dopłaty państwowe
c.interwencjonizm państwowy w górnictwie
d.dopłaty połowowe dla rybaków którzy zaniechają połowów
e.dopłaty do kredytów np. na budownictwo
2.Nie liniowy system podatkowy.
a.Ingerencja państwa w wolne bogacenie się poprzez nierówne traktowanie podatkowe obywatela.
b.preferowanie "darmozjadów i dzieciorobów"-ulgi podatkowe
c.Preferowanie lekarzy i prawników -brak kas fiskalnych
d.preferencje dla księży i organizacji kościelnych - ogólny brak jakichkolwiek podatków
e.tolerowana szara strefa
3.Środki produkcji w rekach Państwa
a.kluczowe dziedziny produkcji kontrolowane przez aparat państwowy/częściowi lub całkowici udziałowcy to Skarb Państwa/
b.związki zawodowe powiązane z partiami politycznymi zawłaszczające przedsiębiorstwa.patrz.stocznie,kopalnie,
c.polityczny managment w państwowych przedsiębiorstwach.

A RESZTA TO JUŻ WOLNY RYNEK
2 4 2