Obliczyć drugą prędkość kosmiczną V (II), tj. prędkość, z jaką powinien być wystrzelony pocisk z powierzchni planety o masie M i promieniu R, aby nie wrócił do tej planety. Obliczyć stosunek x energii, jaką ma w momencie wystrzelenia pocisk lecący z drugą prędkością kosmiczną do energii pocisku wystrzelonego z tej planety lecącego z pierwszą prędkością kosmiczną.

Podaję odp, proszę o wyprowadzenie rozwiązania.

V (II)= sqrt2 sqrt M*G/R (M*G/R- całe pod pierwiastkiem)
x=2
Ek (II) : Ek (I)= 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T14:55:39+01:00
Em = Ep + Ek
Em - energia mechaniczne
Ep - energia potencjalna
Ek - energia kinetyczna

Ep = (m*v²)/2
m - masa pojazdu; v - prędkość pojazdu
Ek = (G*M*m)/r
M - masa źródła pola grawitacyjnego (Ziemia)
G - stała grawitacji
r - odległość od środka masy źródła pola grawitacyjnego do przyciągane obiektu
Wzór na Ek wynika ze zmiany energii grawitacyjnej

(m*v^2)/2 = (G*M*m)/r
m*v^2*r=G*M*m*2
v^2=G*M/r
V=sqrt((G*M)/r)
3 5 3