Może mi ktoś odpowiedzieć na pytania (mieszkam w mieście)

1)What are the advantages of living in your village,town or city?
2) What are the disadvantages?
3)Have you lived in he same place all your life?
4)Do you want to live where you are now for the rest of your life?Why?/Why not?

1

Odpowiedzi

2009-12-20T13:04:41+01:00
1.advantages of living in my city is that it has a lot of friends, a cinema, pubs, and is always where to go (zaletami życia w moim mieście jest to że ma się dużo znajomych, jest kino, puby i zawsze jest gdzie wyjść)
2.drawbacks is that it drives a lot of cars here and polluted air is not what the country(wadami jest to że jeździ tu dużo aut i jest zanieczyszczone powietrze nie to co na wsi)
3.Thus, in this city live at birth.(tak w tym mieście mieszkam od urodzenia. )
4.no. in old age that I wanted / want me to live in the countryside, because there is peace and certainly in my old age, there will be good.(nie . na starość chciała bym/ chciał bym mieszkać na wsi, ponieważ jest tam spokój a pewnie na starość będzie mi tam dobrze. )