Przetłumacz na język angielski zdania (Past Simple i Past Continuous).

1. Piłam kawę , gdy zadzwonił telefon.
2. Co robiłaś w zeszły piątek o tej porze ?
3. Uczyłem się, gdy przyszedł listonosz.
4. Ptaki śpiewały, słońce świeciło, a dzieci bawiły się w ogrodzie.
5. Wczoraj ugotowaliśmy obiad, i poszliśmy na spacer.

2

Odpowiedzi

2009-12-20T16:05:03+01:00
1. Drank coffee
When the phone rang.
2. What you were doing last Friday at this time?
3. I learned when the postman came.
4. Birds were singing, the sun shone and the children
were playing in the garden.
5. Yesterday ugotowaliśmy dinner
, And we went for a walk.
2009-12-20T16:35:39+01:00
1. Drank coffee when the phone rang.
2. What you were doing last Friday at this time?
3. I learned when the postman came.
4. Birds were singing, the sun shone and the children were playing in the garden.
5. We cooked dinner yesterday, and we went for a walk