Sprowadz do najprostrzej postaci wyrażenie :
( x + y ) ²- ( 2x- 1 )( 2x + 1 ) - ( y - 1 ) ² - 2y
i oblicz jego wartość dla x = √₅ y = 2√₅ .

Które liczby ze zbioru { -√₅ , 1⅔ , - ¹/₁₀₀ , 0 , 2√₂ , 2⁵ , ¹¹/₂₃ }
spełniają nierówność

x -1 4x - 3
←←←← - ←←←← ≤ 0, 1 ?
2 5← - kreska ułamkowa xd

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T12:23:40+01:00
(x+y)²-(2x-1)(2x+1)-(y-1)²-2y=x²+2xy+y²-4x²+1-y²+2y-1-2y= -3x²+2xy=-3(√5)²+2(√5*2√5)=-15+20=5

(x-1)/2 - (4x-3)/5 ≤0,1 /*10
5(x-1)-2(4x-3)≤1
5x-5-8x+6≤1
-3x≤0 /:-3
x≥0

Odp. Te liczby to: 1⅔, 0, 2√2, 2⁵, 11/23 :) Pozdrawiam.