Wytłumacz na czym polega kryzys wewnętrzny państwa rzymskiego w 3 w?
jaka była główna różnica między pryncypatem a dominatem?
Dlaczego doszło do upadku cesarstwa rzymskiego na zachodzie?
Jakie jest współczesne znaczenie słowa wandal jak myślisz od czego pochodzi?


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T14:35:38+01:00
2.W pryncypacie zachowywano pozory republiki. Cesarz oficjalnie był najwyższym urzędnikiem w państwie. W dominacie już tego nie ma. Nadal pełni funkcje oficjalne, ale jest władcą absolutnym (dominus et deus).
1.Kryzys wewnętrzny państwa rzymskiego w III wieku polegał na upadku państwa, podzieleniu go na dwie części. ( tej odpowiedzi nie jestem pewna )
3. Cesarstwo rzymskie upadło z powodu szeregu kryzysów,dużej ilości wojen,wzrostu podatków i zmniejszającej się liczbie ludności. Ludziom żyło się bardzo trudno,a władza króla była coraz mniej znacząca.
4. Wandal to osoba celowo niszcząca czyjąś własność.Słowo pochodzi od starożytnego germańskiego plemienia Wandalów wsławionego barbarzyńskim zniszczeniem zdobytego Rzymu.
2 5 2