1. Stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasu KCl w temperaturze 20 stopni celcjusza wynosi 27 % .Oblicz rozpuszczalność KCl w wodzie o tej temperaturze .

2.Oblicz rozpuszczalność substancji ,jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu tej substancji w temperaturze 65 stopni celcjusza wynosi 30 % .Jaka to substancja ?

Pilnee ! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T13:41:14+01:00
1. Cp = 27%
ms = 27g
mr = 100g
mw = 73g
27g soli - 73g wody
x g soli - 100g wody
x = 37
s = 37g/100g wody

2. Cp = 30%
ms = 30g
mr = 100g
mw = 70g
30g soli - 70g wody
x g soli - 100g wody
x = 43g
s = 43g/100g wody
16 4 16