Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T13:48:59+01:00
B)-x²+5x-6≤0
Δ=5²-4×(-1)×(-6)=25-24=1
x₁=-5-1/2×(-1)=-6/-2=3
x₂=-5+1/2×(-1)=-4/-2=2
2009-12-20T16:20:03+01:00
7x²+2x>0
7x²+2x=0
a=7,b=2,c=0
Δ=b²-4ac=
2²-4*7*0=4
√Δ=2
x1=-2+2/14=0
x2=-2-2/14=-4/14

-x²+5x-6≤0
-x²+5x-6=0
a=-1,b=5,c=-6
Δ=b²-4ac=5²-4*5*6=25-120=-95
sprzeczność