1. NIERUCHOME CIAŁO POD WPŁYWEM SIŁY WYPADKOWEJ FWYP.=12,5N W CZASIE t=4s PRZEBYŁO DROGE s=20m po linii prostej.
Wyznacz masę tego ciała.


2 ciało pod działaniem siły f1 =15N porusza się z przyspieszeniem a1= 3 m/s2. jak duża siła f2 nadała by temu ciału przyspieszenie a2= 4.8 m/s2

1

Odpowiedzi

2009-12-20T14:37:43+01:00
Fw = 12,5 N
t = 4 s
s = 20 m
m= ?

korzystam z wzoru na II zasadę dynamiki:
Fw = m*a ;
ale a = obl z wzoru: s = at^2/s
2s = at^2
a = 2s/t^2 ; wstawiam do II zasady

Fw= m * 2s/t^2 ; przekształcam i obl. m

Fw *t^2 = 2ms ; dzielę przez 2s

m = F * t^2/ 2s

jednostki: N = [kg*m/s^2]

m = [N *s^2/m] = [kg*m/s^2 *s^2/ m]=[kg]

zad.2 zrób na proporcje