Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T16:12:49+01:00
Moim zdaniem taka nazwa jest idealna dla porozumienia między III Rzeszą i ZSRR, podpisanego przez ich przedstawicieli Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa w dniu 23 sierpnia 1939 roku. Uważam tak, ponieważ na podstawie tego paktu granice Polski formalnie przestały istnieć dla obu tych państw, a w konsekwencji i dla całego ówczesnego świata. Pakt ten pozwalał jednocześnie na nieograniczony niczym wpływ państw - agresorów nie tylko na granice Polski, ale i jej ludności, otwierał drogę do przesiedleń i wprowadzenia systemów totalitarnych na nowych terytoriach.
Założenia paktu były jasne i zgodne z polityką obu państw, którym istnienie Polski było zdecydowanie nie na rękę - podpisana umowa jednoznacznie likwidowała zarówno granicę Rzeczypospolitej, obywatelstwo polskie, ale jednocześnie zawierała w sobie możliwość do zrusyfikowania i zgermanizowania ludności Polski, co miało także miejsce w czasie 123-letnich rozbiorów.
Porównanie paktu Ribbentrop-Mołotow do IV rozbioru jest uzasadnione tym bardziej, że zarówno w czasie rozbiorów jak i w czasie II wojny światowej, kiedy pakt wszedł już w życie dążono do tych samych celów i tymi samymi środkami, państwo polskie przestało istnieć na mapach, zdominowane wpływami rosyjsko-niemieckimi, pozbawione rządu, regularnej armii, które działały poza krajem.