Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T15:02:07+02:00
Wapń :
symbol Ca
nr. grupy 2 -> 2 elektrony walencyjne -> max. wartościowość II
nr. okresu 4 -> 4 powłoki
liczba atomowa : 20 -> 20 protonów -> 20 elektornów
liczba masowa (A) 40u n=A-Z n=40-20 = 20

Chlor :
symbol Cl
nr. grupy 17 -> 7 el. walencyjnych - max. wartościowość VII
nr. okresu 3 -> 3 powłoki
liczba atomowa : 17 -> 17 protonów - > 17 elektronów
liczba masowa (A) 35 u n=A-Z n= 35-17=18

Neon:
symbol Ne
nr. grupy 18 - > 8 el. walencyjnych -> max wartościowość 0
nr. okresu 2 -> 2 powłoki
liczba atomowa: 10-> 10 protonów-> 10 elektronów
liczba masowa(A) 20 n=A-Z n=20-10=10
2009-09-14T15:06:06+02:00
Z układu można wyczytać:
- Z - liczba atomowa = liczbie protonów = liczbie elektronów
- A - liczba masowa = liczbie nukleonów (protonów i neutronów). Jej wartość jest równa zaokrąglonej liczbie całkowitej masy atomowej pierwiastka.
- numer okresu = liczbie powłok elektronowych
- numer grupy (cyfra jedności) = liczbie elektronów walencyjnych
- charakter chemiczny (metal, niemetal, półmetal)


a) Wapń (Ca)
Metal
masa: 40.078
Liczba nukleonów: 40
Liczba protonów: 20
Liczba neutronów: 20
Liczba elektronów: 20
Liczba powłok elektronowych: 4
Liczba elektronów walencyjnych: 2

b) Chlor(Cl)
Niemetal
masa: 35.45
Liczba nukleonów: 35
Liczba protonów: 17
Liczba neutronów: 18
Liczba elektronów: 17
Liczba powłok elektronowych: 3
Liczba elektronów walencyjnych: 7

c)Neon(Ne)
Gaz szlachetny
masa: 20.17
Liczba nukleonów: 20
Liczba protonów: 10
Liczba neutronów: 10
Liczba elektronów: 10
Liczba powłok elektronowych: 2
Liczba elektronów walencyjnych: 8