Które prawo człowieka uważasz za fundamentalne i dlaczego?
Czy znasz prawa w których łamane są prawa człowieka?
Jakie jest Twoje zdanie na temat granic uzywania przez policję broni palnej?
Czym jest dla ciebie sprawiedliwość i sprawiedliwa kara?
Czy wiesz , jakie kary grozą niepełnoletnim przestępcom w Polsce? Czy chciałbyś je zmienić?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:04:30+01:00
1. Fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia, ponieważ każda istota, nawet na najmniejsza, która się jeszcze rozwija ma prawo istnieć. Moim zdaniem zabijacie ( aborcja) jest łamaniem tego prawa.
2. ? ( dobrze jest to sformułowane?)
3. Broń palna powinna być używana dopiero wtedy, gdy agresor stwarza duże zagrożenie dla innych ludzi (niewinnych, zakładników). Przed użyciem broni, powinny być przemyślane wszystkie następstwa łącznie z konsekwencjami.
4. Dla mnie sprawiedliwość to określenie w szerokim znaczeniu, jest to takie samo potraktowanie wszystkich ludzi, bądź jakiejś jednostki odnoszącej się do drugiej, uczciwie i moralne potraktowanie.
Sprawiedliwa kara - jest karą odpowiadającej złemu postępowaniu. Powinna być satysfakcjonująca dla obydwu stron.
Nie powinna przekraczać norm moralnych.
5.Niepełnoletnim przestępcom grożą kary takie jak:
a) Zakłady Poprawcze ( poprawczaki);
b) Kurator Sądowy;
c) Sprawy w Sądzie Rodzinnym;
d) może (ponownie) odpowiedzieć za swoje czyny po ukończeniu 18 roku życia.
Moim zdaniem, gdy nieletni przestępca zabije drugiego człowieka, a nie będzie żadnego wielkiego powodu, powinien być skazany na więzienie tak jak dorosły człowiek.