1.Zapisz w postaci jednej potęgi:
4do5 : 2do7 * 5do3
9do3 * 4do4 :(kreska ułamkowa) 6do10
0,25do3:0,5do3 (pod kreską ułamkową):5do3
2.Oblicz i zapisz wynik w notacji wykładniczej.
a)5,2*10do20*3,5*10do10
b)1,25*10do18(pod kreską):25*10do12
c)2,7*10do15+5,3*10do14

3

Odpowiedzi

2009-09-14T15:23:02+02:00
4⁵:2⁷•5³=2¹⁰•2⁻⁷•5³=2³•5³=10³
9³•4⁴:10⁶=3⁶•2⁸•2⁻⁶•5⁻⁶=3⁶•2²•5⁻⁶=0.6•4=2.4
¼³:½³:5³=2⁻⁶:2⁻³:5³=2⁻⁶•2³•5⁻³=2⁻³•5⁻³=10⁻³

a)
5.2•10²⁰•3.5•10¹⁰=18.2•10³⁰
b)
1.25•10¹⁸:25•10¹²=1.25•10¹⁸•0.04•10⁻¹²=0.05•10⁶
c)
2.7•10¹⁵+5.3•10¹⁴=10¹⁴(27+5.3)=10¹⁴•32.3
  • Użytkownik Zadane
2009-09-14T15:46:22+02:00
4⁵ : 2⁷ * 5³=(2²)⁵:2⁷*5³=2¹⁰:2⁷*5³=2³*5³=10³=1000
9³ * 4⁴ / 6¹⁰=9³*4³*4/6¹⁰=36³*4/6¹⁰=(6²)³84/6¹⁰=6⁶*4/6¹⁰=6⁻⁴*4
0,25³:0,5³/5³=5³/5³=5⁰=1

a)5,2*10²⁰*3,5*10¹⁰=18,2*10³⁰=1,82*10³¹
b)1,25*10¹⁸/25*10¹²=0,05*10⁶=5*10⁴
c)2,7*10¹⁵+5,3*10¹⁴=27*10¹⁴+5,3*10¹⁴=32,3*10¹⁴
  • Użytkownik Zadane
2009-09-14T16:10:48+02:00
4⁵ : 2⁷ * 5³=(2²)⁵:2⁷*5³=2³*5³=10³
9³ * 4⁴ / 6¹⁰=9³*4³*4/6¹⁰=36³*4/6¹⁰=(6²)³*4/6¹⁰=6⁶*4/6¹⁰=6⁻⁴*4
0,25³:0,5³/5³=5³/5³=5⁰
zad.2.
a)5,2*10²⁰*3,5*10¹⁰=18,2*10³⁰=1,82*10³¹
b)1,25*10¹⁸/25*10¹²=0,05*10⁶=5*10⁴
c)2,7*10¹⁵+5,3*10¹⁴=27*10¹⁴+5,3*10¹⁴=32,3*10¹⁴