Odpowiedzi

2009-09-14T15:24:50+02:00
II wojna światowa wisiała w powietrzu, odkąd Niemcy zaczęli łamać postanowienia traktatu wersalskiego (n.p. remilitaryzajca Nadrenii), a także Hitler doszedł do władzy.Wobec Niemeic państwa ościenne stosowały politykę apeeasmentu, czyli ustępstw.
Znacząco do jej wybuchu przyczyniła się ideologia faszystowska na temat potrzeby większej ilości miejsca. Samym mieszkańcom to odpowiadało, gdyż represje po I wojnie spowodowały tam znaczne zubożenie społeczeństwa, a Hitler im dał bardzo wysoki socjal, przez co miał wielu popleczników.
Faszyści, zgodnie ze swoją ideologią o nad i pod ludziach (blędna interpretacji filozofii Nietchego) tempili Żydów (noc kryształowa)
W 1938 roku nastąpił Aschluss Austrii, a następnie Czechosłowacji i częściowo utworzono tam państwo księdza Tiso, podległe fasztystom. Warto zaznaczyć, że w czasie tego Anschlussu Polska zabrała Czechosłowacji Zaolzie, co nam wypominają do dzisiaj :) Liga Narodów (utworzona na konferencji w Wersalu) nie protestowała po raz kolejny, co rozochociło imperialistyczne dążenia Hitlera.
Polska miała dosyć niekorzystne położenie geopolityczne - mieliśmy wąski dosętp do morza, a po dwóch stronach byli Niemcy, Graniczyliśmy także z Rosją, z którą mieliśmy układ o nieagresji. Po zdobyciu przez III Rzeszę Czechosłowacji ansza granica z Niemcami była bardzo długa, co utrudnia obronę. Naszymi sojusznikami była Anglia i Francja.
Niemcy wysunęły wobec Polski "prośbę" o utworzenie autostrady eksterytorialnej łączącej Niemcy z Prusami Królewskimi. Polacy odmówili. Nasz minister spraw zagraniczych Józef Beck powiedział, że "dla Polaków ważniejszy niż pokój za wszelką cenę jest horor".
24 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR podpisali tajny pakt Ribbentrob-Mołotow, który zakładał atak na Polskę z dwóch stron (atak Rosji to tzw. nóż w plecy, gdyż mieliśmy z nimi umowę o nieagresji), a następnie podział Polski według linii Pisa-Narew-Bug-San.
W przeddzień wybuchu wojny miała miejsce prowokacja gliwicka, kiedy to więźniowie, przebrani za Polaków zaatakowali niemiecką rozgłośnię radiową w Gliwiach, aby pokazać światu, że to Polacy zaczęli wojnę.
O godzinie 4:45 rozpoczął ostrzleliwanie Westerplatte i tak się zaczęła II wojna.

Gdyby Liga Narodów nie stosowała polityki appeasmentu wobec III Rzeszy, prawdopodobnie by nie doszło do II wojny
1 5 1