Matematyka Gimnazjum Barbara Kowalińska Zeszyt ćw. strona:26,27,28,45,46,47,50,51 i ZADANIA W ZAŁĄCZNIKU JAK COŚ(wordpad lub oficce word)

Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi √7/6 cm

Oblicz pole kwadratu o boku pierwiastek 3-go stopnia 9m2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:19:21+01:00
Włącz czynnik pod pierwiatek:
a)2ab√a/b=√[(4a²b²)*a/b]=√[4a³b]
b)¾x²y√4y/3x=√[¾x²y*4y/3x]=√[xy²]
c)3ax ∛(x/3a)=∛[27a³x³*x/3a]=∛[9a²x⁴]
d)2⁻²xy² ∛(4xy⁻¹)=¼xy² ∛(4x1/y)=∛[(4x/y)*1/64x³y⁶]=
=∛[1/16*x⁴y⁵]

Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi √7/6 cm
P=6a²
a=√7/6 cm
P=6*7/36=7/6cm²

Oblicz pole kwadratu o boku pierwiastek 3-go stopnia 9m
P=a²
P=∛9²=∛3∛3∛3∛3=3∛3m²

(5 1/5)⁻¹ razy 4 1/3
c) ---------------------: (-1 1/3 )⁻⁴ =
1,2⁻¹

(26/5)⁻¹*13/3
=-------------------:(-4/3)⁻⁴=
12/10

5/26*13/3
=---------------:(-3/4)⁴=
6/5

=5/6*5/6:81/256=25/36*256/81=

=25*64/729=1600/729
Zad5)Zapisz w notacji wykładniczek:
a)98700000000 razy 10⁻⁴=987*10⁴=9,87*10⁶
b)0,00000036 razy 10⁻²=36*10⁻⁸
c)54100000 razy 10⁵=5,41*10¹²
d) 0,00000000201 razy 10³=201*10⁻⁵


7.Uprość i zapisz wyrażenia tak, aby nie występowły potęgi o wykładnikach ujemnych:

A)
x⁻³y² (x⁻³y²)⁻³
----------*-----------=xy¹⁰*x⁷y⁻⁴=x⁸y⁶
(xy²)⁻⁴ x²y⁻²c)(x⁻² – y⁻²)*(x⁻¹ – y⁻¹)⁻²=(x⁻² – y⁻²)*1/(x⁻¹ – y⁻¹)²=
=(x⁻² – y⁻²)/(x⁻² –2x⁻¹y⁻¹+ y⁻²)=(y²-x²):(y²-2xy+x²)
1 5 1
2009-12-20T16:52:02+01:00
Odpowiedzi w załącznikach.
Zrobiłam tylko zadania z załączników bo nie mam książki, gdybyś przesłała zdjęcia tych ćwiczeń pomogłabym bardziej