1. Zapisz zdania w postaci równań. Dla każdego z równań podaj dwie pary liczb spełniających to równanie.
a) Liczba x jest o 3 większa od liczby y.
b) Trzecia część liczby y jest o 5 mniejsza od połowy liczb z.
c) Liczba o 10 większa od x jest równa liczbie o 7 mniejszej od y.
d) Liczba o 1 większa od t stanowi ⅕ liczby x.

2. Na próbnym egzaminie gimnazjalnym Maciek zdobył 63 punkty. Obliczył, że z testu humanistycznego otrzymał o 25% więcej punktów niż z testu matematyczno-przyrodniczego. Ile punktów dostał Maciek z każdego testu.


Wiem, że to może i proste jest, ale....
Proszę o rozwiązanie jak najszybciej!
z Góry bardzo dziękuje;)

3

Odpowiedzi

2009-12-20T14:35:59+01:00
Zad.2
100%+125%=225%

225% - 63 pkt
100% - x
x=28 pkt <- z testu mat-przyr.

225% - 63 pkt
125% - 35 pkt <- z testu human.
2009-12-20T14:40:20+01:00
A) x = y+3
x= 6 y=3
x= 62 y= 59

b)1/3 x+5=1/2 z

c) x+10= y-7
x= 3 y=20
x= 15 y= 32
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T14:54:07+01:00
Ad.1
a)x=y+3
b)⅓y=½z-5
c)x+10=y-7
d)1/5x=t+1

Ad.2
x+125%x----->63
1,25x + 1x----->63
2,25x----->63/:2,25
x=28
25%x--->7
125%x---->28+7=35
Test humanistyczny-->35 punktów
Test matematyczno-przyrodniczy-->28 punktów