Odpowiedzi

2009-12-20T18:49:40+01:00
SKutki i ocena powstania styczniowego
Wyliczmy skutki powstania: zabici i ranni, zniszczenia, kontrybucje, rabunki, konfiskaty majątków, zsyłki na Sybir, nowa fala emigracji. Zabitych, okaleczonych, zrujnowanych, zesłanych i wygnanych było w sumie ponad sto tysięcy. Wokół sprawy polskiej na międzynarodowej arenie zapadło głuche milczenie i trwało aż do pierwszej wojny światowej, przez następne pół wieku(1864-1914). Załamał się romantyczny duch, zanikła wiara w skuteczność walk powstańczych. Królestwo Polskie zostało pozbawione resztek odrębności i w pełni włączone do Rosji. Choć car zostawił sobie tytuł polskiego króla, Króestwo Polskie zwano Krajem Przywiślańskim. Zapoczątkowano politykę rusyfikacyjną, dotychczas intensywnie wprawianą tylko na kresach za Bugiem. Teraz władze cesarskie postanowiły wynarodowić Polaków na zieniach etnicznie polskich.

Jakie możemy znaleźć pozytywne skutki powstania styczniowego? Umozniło ono polskie poczucie narodowe, świadczyło o niezgodzie na rozbiory. Doprowadziło ostatecznie do zlikwidowania syosunków feudalnych na ziemiach polskich. Dopełnuł się proces kształtowania nowoczesnego narodu polskiego, świadomego swej tożsamości we wszystkich warstwach.
Czy ta manifestacja narodowej dumy warta była aż tylu ofiar? W tradycji polskiej utrwalone są powstańcze sceny w obrazach Artura Grottgera i literakich dziełach Stefana Żeromskiego. Legenda 18836r. zagrzewała do czynu Józefa Piłsudskiego i jego towarzyszy, którzy odbudowali Palskę w 1918r. wsród historyków przeważają jednak słosy krytyczne. Powstanie pogorszyło warunki bytowe narodu. Takie korzystne zmiany, jak likwidacja stosunków feudalnych i rozwój świadomości narodowej wśród chłopów, i tak by się dokonała pod wpływem przemian cywilizacyjnych (rewolucja przemysłowa, coraz powszechniejsa oświata). Nie trzeba było za nie płacić krwią.

Ze słownik, jak potrzebujesz bibiografii, to mi wyslij wiadomosc, znalazła, tylko skutki